Steder i San José

Åben kort
Lokal tid:
03:19:13

San José

San José
localityLæs mere

Hotel Santo Tomas

7th Avenue Between Calles 3 and 5 From INS Building 250 meters West, San José
lodgingLæs mere

Costa Rica Backpackers Hostel (in San Jose)

Avenida 6 - Calle 21 & 25, De la iglesia sagrado corazon, 100 metros norte, 50 oeste., San José
lodgingLæs mere

Pension De La Cuesta B&b

Costa Rica
lodgingLæs mere

Hostel Pangea

Avenida, Calle 3, San José
lodgingLæs mere

Grand Hotel Costa Rica

Plaza de La Cultura, Bulevar Avenida Central, San José
lodgingLæs mere

Hemingway Inn

Avenida 9 10104, San José
lodgingLæs mere

Best Western Irazú Hotel & Casino

General Canas Hwy KM3, San José
casinoLæs mere

Hostel Casa Colon

Calle 24, San José
lodgingLæs mere

KAPS PLACE

Street 19 1142, San José
lodgingLæs mere

Hotel Grano De Oro

Calle 30, Avenida 2, San José
lodgingLæs mere

Casa Isabella Costa Rica

Escazu
lodgingLæs mere

Morazán Hotel & Casino

Avenida 1, San José
lodgingLæs mere

Cocoon Hotel

Avenida 9, San José
lodgingLæs mere

Costa Rica Tennis Club Hotel

Sabana, san josé, San José
lodgingLæs mere

Boutique Hotel Calle 20

350m norte del Hospital Nacional de Niños, Avenidas 3 y 5, Calle 20, San José
lodgingLæs mere

Hostel Casa del Parque

San José
lodgingLæs mere

KC Hotel San José

Calle Morenos, San José
lodgingLæs mere

Guadalupe

Guadalupe
localityLæs mere

📑 Alle kategorier i San José

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning